Evde Bakım Maaş İle İlgili Detaylar

Evde Bakım Aylığı 1000 Türk lirası Olacak
Epeyce yaşlı veya herhangi bir engeli olup bakıma muhtaç bulunan bireylerin bakımını üstlenmiş ve bununla birlikte söz konusu şahısların bakımı ila ilgilenen şahıslara hanede bakma maaşı ödenir. Söz konusu gelir hükümet tarafıyla verilmekte olup ve de şuan da başlangıcı ile birlikte Dokuzyüz yirmi dört Türk lirası. 2017 senesine girecekken bir müjde geldi ve bununla birlikte hanede bakma maaşına yeni bir yıl ile birlikte YüzdeSekiz zam getiriliceği beyan edildi. Böyle zam ile beraber Dairede Bakma Aylığı Bin Lira Oluyor . Toplumun çoğu kısmı şu ana dek bu tarzda bir işlemden habersiz bulunduğu gayesiyele işte bu yazıyı okuyan kişilerin çevrelerinde bu şekilde durumdaki şahıslara nasihatte bulunarak, devletin uygulamış olduğu böyle şanstan faydalanmalarını söylemiş olmaları mühimdir. Şu ana dek Beşyüz bin şahıs işte bu imkandan faydalansa da yurdumuzda maateessüf birden çok aile bu işlemden habersiz.
Hükümetin vermiş olduğu bu aylıktan web sitemizi takip edenlerin bilgisi bulunmakta aynı zamanda ne tarzda alınacağı hususunda bile bilgilendirmeleri daha evvel yapmıştık. Lakin yeni yeni okuyucularımız için tekrar etmekte yarar bulunuyor. Dairede bakım aylığı alabilmek adına hanede ihtiyaç sahibi bireyin tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyet raporu alması gerekmektedir aynı zamanda böyle rapor neticesi Yüzde elli ve bununla birlikte üstünde bir özürünün bulunduğuna dair yazı var olması gerekir. Ayrıca söz konusu rapor içinde yer alan “ağır engelli” tarafında da evet onayının bulunması gerekmektedir. İşte bu işlemin yanı sıra öbür bir ayrıntı da; hanede bakıma muhtaç durumdaki insanın yaşadığı hanede bulunan bireylerin maaşlarının, hane halkından bulunan kişi başına düşen gelirin altı yüz yedi TL 'ndan düşük olması gerekmektedir. Örneğin hanede 5 şahıs bulunuyorsa, çalışanların maaşları toplanır ve ayrıca beşe evde bakım maaşı 1000 lira bölünür çıkan sonuç 606.95 TL 'ndan aşağı seviyede ise söz konusu maaşı çekme imkanı kazanırsınız. Evde bakma maaşı engeli bulunan olan kişilere değil bakımını üstlenen kişilere verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *